Svet-Stranek.cz
Osobní stránka na adrese: vlastniciruska.stranky1.cz , email:spolecenstviruska@seznam.cz
NAŠE SPOLEČENSTVÍ

informační tabule:Osobní stránka na adrese: vlastniciruska.stranky1.cz , email:spolecenstviruska@seznam.cz

informační tabule

Zde Vám budeme sdělovat nejaktuálnější zprávy ze SVJ

OZNÁMENÍ

 

Vážení vlastníci jednotek,

 

dne 4. 11. 2015 (středa) v době od 8.00 – 9.00 hod. a od 17.00 – 18.00 hod. si můžete v kanceláři SVJ proti podpisu vyzvednout obálku, která obsahuje:

1/ pozvánku na schůzi Shromáždění členů SVJ

2/ hlasovací lístek

3/ přístupové údaje na web SVJ

Ostatní písemnosti pro schůzi Shromáždění členů SVJ jsou k dispozici na webu SVJ od dne 4. 11. 2015.

V případě, že si obálku osobně nevyzvednete v uvedenou dobu, bude Vám poslána poštou na Vaše náklady. Tyto náklady budou zúčtovány ve vyúčtování služeb za rok 2015.

 

V Praze dne  29. 10. 2015                                                                          Výbor SVJ


OZNÁMENÍ

Vážení vlastníci,

v současné době probíhají finální práce na tvorbě webových stránek SVJ. Web bude obsahovat
i „zaheslovanou“ sekci pouze pro přihlášené uživatele - vlastníky.

 

Přihlášení do této sekce je možné dvěma způsoby:

 

 1. Použitím Vaší e-mailové adresy, kterou chcete pro daný účel používat. Toto Vám umožní dostávat vybrané informace, uvedené zároveň na webu SVJ, na tuto e-mailovouadresu.

   

 2. Použitím přiděleného přihlašovacího údaje, ale již bez možnosti dostávat vybrané informace, uvedené na webu SVJ, na e-mailovou adresu.

   

   

  V případě, že se rozhodnete pro 1. způsob, prosíme Vás, sdělte nám Vaši e-mailovou adresu nejpozdějido 24. 9. 2015 – vhozením tohoto vyplněného oznámení do schránky SVJ nebo nám
  e-mailovou adresu oznamte na e-mail společenství: spolecenstviruska@seznam.cz

   

   

   

   

  JMÉNO: ___________________________

   

   

   

  E-MAIL: _____________________________

   

   

   

   

   

   

  Děkujeme.

   

   

   

   

  20. 9. 2015                                                                                                                                                      VýborSVJ

INFORMACE

 Vážení vlastníci,

v době od 1. 8.2015 do 31. 8. 2015 budou provozní hodiny v kanceláři SVJ z důvodu  dovolených upraveny následovně:

                                             12.8.2015        8.00 –  9.00 hod.         

                                             26.8.2015      18.00 -19.00 hod.

 

V nutných případech lze využít  e-mailové pošty (spolecenstviruska@seznam.cz).

Za pochopení děkujeme.

        

                                           

V Praze 30. 7. 2015                                                                                                                                                                                                                      Výbor SVJ

 

INFORMACE

  

Vážení vlastníci,

v době od 1. 7. 2015 do 31. 7. 2015 budou provozní hodiny v kanceláři SVJ upraveny následovně:

                        1.7.2015       8.00 –9.00  hod.  

                                             17.00 - 18.00 hod.

                       8.7.2015       18.00 - 19.00 hod.

                    15.7.2015        8.00-   9.00 hod.

                    22.7.2015      18.00 - 19.00 hod.

                    29.7.2015        8.00-   9.00 hod.

 

                                           

V Praze 30. 6.2015                                                                                           Výbor SVJ

                           

OZNÁMENÍ

 

Vážení vlastníci,

na základě sdělení Pražskéteplárenské, a.s. bude z důvodu rekonstrukcí, plánovaných oprav aúdržbových prací letní odstávka teplévody v době od 29. 6. 2015 do 5. 7. 2015.

 

 

V Prazedne 17. 6. 2015                                               VýborSVJ

                                                                                                     

OZNÁMENÍ

 

Vážení vlastníci jednotek,

vyúčtování služeb za rok 2014 jemožné vyzvednout v  kanceláři SVJdne 8. 4. 2015 od 8,00 hod. do 9,00 hod. nebo od 17,00 hod. do 19,30 hod. a dne15. 4. 2015 od 8,00 hod. do 9,00 hod. nebo od 17,00 hod. do 18,00 hod.

Po tomto termínu bude vyúčtování rozesláno poštou nanáklady vlastníků. Náklady napoštovné budou zúčtovány ve vyúčtování služeb za rok 2015. Děkujeme.

                                                                                                                                                                    

V Praze dne 31. 3. 2015                                                                                                                                   Výbor SVJ

  

OZNÁMENÍ

Vážení vlastníci,

z důvodu změny výše záloh za teplo od 1. 4. 2015, Vám dne 8.3.2015 v podvečer doručíme do poštovní schránky „Změnu výměru úhrad za užívání bytové jednotky“ ve dvou vyhotoveních. Prosíme Vás, abyste nám jedno podepsané vyhotovení vrátili vhozením do schránky SVJ, nebo osobně odevzdali v kanceláři SVJ během provozní doby. Učiňte tak nejpozději do 31. 3. 2015. Předem děkujeme.

Těm, kteří hradí zálohy na služby a příspěvky na správu domu a pozemku prostřednictvím platebního příkazu, si dovolíme připomenout provedení změny příkazu od 1. 4. 2015.

Vlastníci, kteří hradí uvedené poplatky prostřednictvím inkasa, nemusí sami provádět žádné změny.

 

V Praze dne 6. 3. 2015                                                                                                                                                                                                                 Výbor SVJ

  

OZNÁMENÍ

 

Vážení vlastníci,

od 28. 1. 2015 je možné každou středu v kanceláři SVJ (během provozních hodin), za účelem nahlížení do systému CEM-BD za vlastní BJ, vyzvednutí přístupových jmen a hesel proti podpisu vlastníků. Dle zájmu je možné obdržet i manuál pro zmíněnou činnost.

  

V Prazedne 21. 1. 2015                                                                                    VýborSVJ

OZNÁMENÍ

 

Vážení vlastníci,

28. 12. 2014 Vám byl do schránky vhozen k podpisuaktuální „Evidenční list ke dni 1. 1. 2015“ ve dvou vyhotoveních. V EL jsouaktualizovány zálohy na služby a příspěvky na SDP.

Prosíme Vás, abyste nám jedno podepsané vyhotovení vrátilivhozením do schránky SVJ (schránka je v každém vchodě a je označena najmenovce „SVJ“), nebo osobně odevzdali v kanceláři SVJ během provoznídoby. Učiňte tak nejpozději do 20. 1.2015.

Druhé vyhotovení si ponechte pro svoji potřebu. Děkujeme.

 

 

V Praze dne 27.12.2014                                                                                                                                  Výbor SVJ

 

 

 

OZNÁMENÍ

 

Vážení vlastníci,

oznamujeme Vám, že dne 31.12.2014 bude kancelář SVJ zavřena.

 

V Praze dne 27.12.2014                                                                             Výbor SVJ

UPOZORNĚNÍ

 

Vážení vlastníci a nájemníci,

žádáme Vás, abyste po montáži teplotních senzorů v BJ neprováděli svévolně demontáž indikátorů rozúčtování topných nákladů, umístěných na tělesech ústředního topení.

Stávající indikátory (IRTN)budou sloužit pro odečet jednotek za topnou sezonu r. 2014.  

Za pochopení děkujeme.

 

V Prazedne 14. 11. 2014                                                                                   VýborSVJPozvánka na schůzi Shromáždění členů SVJ

Výbor Společenství vlastníků bytových jednotek v domě na adrese Ruská 1239/174, Praha 10

svolává

v souladu se stanovami SVJ, shromáždění společenství vlastníků jednotek, které se bude konat

dne 11.12.  2014 v 19.00 hod. na adrese Ruská174, Praha

 

 Program schůze Shromáždění členů SVJ

 1. Schválení programu schůze

 2. Zpráva o činnosti výboru SVJ za r. 2014

 3. Finanční zpráva o hospodaření SVJ za r. 2014

 4. Schválení záloh na službyv r. 2015 za domovní odpad, úklid domu, spol. elektřinu

 5. Schválení návrhu rozpočtu předpokládaných nákladů SVJ pro rok 2015

 6. Různé

 1. Vyúčtování příspěvků za zavedení systému CEM-BD- přeplatek/nedoplatek

   

Přílohy:

 

č. 1    k bodu 4)   Programu schůze

č. 2a  k bodu5)   Programu schůze

č. 2b k bodu 5)   Programu schůze

č. 3    k bodu 6a)  Programu schůze

 

Registrace vlastníků jednotek začne 10 minut před zahájením schůze. Pokud se některý z vlastníků jednotek nechá zastupovat k účasti a hlasování jinou osobou, musí být vybavena plnou mocí.

 

 V Prazedne 2. 11. 2014OZNÁMENÍ

 

Vážení vlastníci jednotek a nájemníci,

dne 13.11.2014 (čtvrtek)Vám bude osobně doručena pozvánka na schůzi Shromáždění členů SVJ, spolus dalšími písemnostmi:

19,00 hod.vchod č.170

19,30 hod.vchod č.172

20,00 hod.vchod č. 174

Žádáme Vás proto,abyste byli v uvedenou dobu přítomni ve svých bytech.  V případě, že nebudete v tuto dobupřítomni, můžete si pozvánku vyzvednout osobně dne 12. 11. 2014 v kanceláři SVJ v době úředních hodin. Podni 13. 11. 2014 budou obálkys písemnostmi i pozvánkou rozeslánypoštou na náklady vlastníků. Tyto náklady budou zúčtovány ve vyúčtováníslužeb za rok 2014.

 

 

                                                                                                                                                                   VýborSVJ


OZNÁMENÍ


Vážení vlastníci jednotek i nájemníci,

ve dnech 15.10.2014 – 2.11.2014 se bude provádět oprava sušáren prádla ve všech vchodech bytového domu.


Žádáme Vás proto, aby jste v uvedenou dobu sušárny  nepoužívali.

Za pochopení děkujeme.


 V Praze dne 13.10.2014                                                                                                                                                                                                 VýborSVJ